Annandale

Annandale

(Lowland)

Totalt har vi 2 fat på lagring hos Annandale. Båda är first fill ex-bourbon barrels. Ett rökigt och ett orökigt.

Fat An01 - 221

Annandale first fill ex-bourbon barrel

 

 

First fill ex-bourbon barrel No: 221

Date of production: 05-05-2015

Original strength: 63,5%

Original litres of pure alcohol: 125,4

Fat An02 - 194

Annandale PEATED first fill ex-bourbon barrel

 

First fill ex-sherry hogshead No: 194

Date of production: 20-04-2015

Original strength: 63,5%

Original litres of pure alcohol: 125,4